Jdi na obsah Jdi na menu
 


changelevel de_dust - zmení mapu na dust
map de_dust - zmení mapu na dust
sv_restartround 1 - za 1 sekundu restartuje hru
sv_gravity 800 - meníte gravitáciu v hre - čím menšia tým vyžšie skoky/(800 štandart)
sv_cheats 0/1 - vypnete/zapnete možnosť cheatovania v hre (gl_alphamin 1; impulse 101...) - admin, ktorý nastaví 1 je šialenec :)
sv_password xxx - nastavíte na server heslo, ktoré bude xxx
mp_timelimit 30 - mapa sa bude hrať 30 minút, potom sa mapa automaticky vymení (0 vypne)
mp_roundtime 3 - udává časovú dĺžku v minútach jedného kola (od 1- 8)
mp_buytime 0.5 - udává časovú dĺžku v minútach, po ktorej vám je umožnený nákup
mp_freezetime 1 - udává dobu v sekundách, po ktorej bude hra na začiatku každého kola zamrznuta.Slúži na nákup zbraní a vybavení
mp_forcechasecam 0/1/2/3 - 0 je pre free-look mód, 1 vám umožňuje v spectator móde sledovať vašich teammates, 2 vám zablokuje akékolvek "lietanie" a uvidíte časť mapy, kde ste zomrely, 3 vám uzamkne presne pohlad na hráča bez toho, aby ste mohli akokolvek "litat" okolo neho. To sa často využívá pri CW, kedy v teame mrtví spoluhráči nemôžu nakúkat za roh a našepkávať kolegovi, že "nepriatel sa blíži z pravej strany"
mp_fadetoblack 1 - po smrti vám automaticky ztmavne obrazovka (0 = off)
allow_spectators 1 - na servere sa môžou pohybovat spectatori (0 = off)
mp_c4timer 45 - udává, kolko sekúnd bude bomba tikat, kedy vybuchne (štandart 45 na publicu, pri CW je 35s)
mp_startmoney 800 - nastavením tejto peňaženky určíte, kolko dolárou bude mať každý hráč v novej mape v prvom kole. 800 je štandart.
mp_autoteambalance 1 - v prípade, že v jednom týme je o dvoch a viac hráčou, zapnite automatickú balanciu hráčou (vyrovnávanie) do týmou (vypnete, tak že za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 - znamená, že jeden tým môže mať max. o jedného hráča viac ako druhý (môžete číslo rôzne menit - nulou vypnete)
mp_autokick 1 - každý TeamKiller bude vykopnutý zo serveru (vypnete tak že dáte za 1 - 0)
mp_friendlyfire 1 - zapnete friendly fire - 0 vypne
mp_tkpunish 1 - TeamKiller si dalšie kolo nezahrá - že zabil vlastného hráča
mp_hostagepenalty 3 - po zabití 3 hostage-ov vás server vykopne
mp_mapvoteratio 0.6 - udává, kolko percent hráčou je potrebných na otestovanie novej mapy - 0.6 znamená že musí hlasovat za mapu minimálne 60% hráčou (rozsah je od 0.0 do 1.0)
listplayers - vypíše vám zoznam hráčou a ich id na servery - slúží na kickovani a o vyhodenie hráča zo serveru
status - vypíše sa vám zoznam hráčou na servery, ako dlho už hrajú,IP adresa, choky a lossy
mp_logmessages 1 - týmto príkazom zapnete logovanie (zapisovanie) cheatu do súboru (0 = off)
kick xxx - týmto príkazom vykopnete zo serveru hráča - xxx je meno hráča
kick #15 - týmto príkazom vykopnete zo serveru hráča, ktorého ID je 15 (ID zistíte napísaním príkazu "listplayers" od konzoly). Mriežka je povinná!
addip "minutes" "IP" - slúži na bannovanie hráča zo serveru (t.j. po určitú dobu nebude server pro bannutého hráča prístupný. bez #
remove "IP" - bann na IP/hráča odstránite. bez #
users - vypíše zoznam hráčou, ich identifikačné číslo

lambert -1.0001 - uvidíte všetky veci jastne bez použitia baterky
decalfrequency 0 - umožní sprayovanie log donekonečna okamžite za sebou (číslo označuje interval po ktorom môžete opät sprayovat) :))

Admin príkazy

amx_kick <nick alebo #userid> [dôvod]  - vykopne hráča podľa nicku/userid

amx_ban <nick alebo #userid> <čas> [dôvod]  - zabanuje hráča podľa nicku/userid - čas  uvádzajte v

  minútach, 0 je permanentný ban

amx_addban <authid alebo IP> <čas> [dôvod]  - pridá ban hráča podľa authid/IP adresy do

  serverového banlistu - čas uvádzajte v  minútach, 0

  je permanentný ban

amx_addban <authid alebo IP>  - odbanuje hráča podľa authid/IP adresy

amx_slay <nick alebo #userid>  - zabije hráča (nick/userid)

amx_slap <nick alebo #userid> [poškodenie]  - prepleskne hráča (nick/userid) s poškodením  0-100 HP

amx_leave <tag> [tag1] [tag2]  - vykopne zo serveru hráčov ktorí nemajú pred  nickom

  klan tag

   uvedený v zozname za príkazom

amx_pause  - zapauzuje/od pauzuje hru

amx_who  - vypíše zoznam hráčov na servery

amx_cvar <cvar> [hodnota]  - zmení alebo vypíše hodnotu zadaného cvar

amx_map <meno_mapy> - zmení mapu

amx_cfg <meno_súboru>  - vykoná príkazy uložené v súbore jmeno_souboru

amx_rcon <konzolový_príkaz>  - vykoná konzolový_príkaz na konzole serveru

amx_plugins  - vypíše dostupné aktívne pluginy

amx_modules  - vypíše dostupné aktívne moduly

 

Chat príkazy

 

amx_say <správa>  - pošle správu všetkým hráčom do normálneho  chatu

amx_chat <správa>  - pošle správu všetkým hráčom do normálneho  chatu

amx_psay <nick alebo #userid> <správa>  - pošle súkromnú správu hráčovi nick/userid do

  normálneho 

  chatu

amx_tsay <farba> <správa>  - pošle farebnú správu všetkým hráčom  umiestnenú

  vľavo

amx_csay <farba> <správa>  - pošle farebnú centrovanú (nad zameriavacím  krížikom)

  správu všetkým hráčom

 

Vote príkazy

 

amx_votemap <meno_mapy> [meno_mapy2]

[mmeno_mapy3]  - zaháji votovanie výberu mapy

amx_votekick <nick alebo #userid>  - zaháji votovanie vykopnutia hráča

amx_voteban <nick alebo #userid>  - zaháji votovanie zabanovania hráča

amx_vote <otázka> <odpověď1> <odpověď2>  - zaháji votovanie na zadanú otázku

amx_cancelvote  - zruší posledné prebiehajúce votovanie

 

Stats príkazy

 

say /hp  - zobrazí informácie o tom kto ťa zabil

say /statsme  - zobrazí tvoju štatistiku

say /stats  - zobrazí štatistiku ostatných hráčov

say /top15  - zobrazí štatistiku 15 najlepších hráčov na serveru

say /rank  - zobrazí tvoj rank (poradie v celkovej štatistike serveru)

 

Say príkazy

 

say nextmap  - vypíše nasledujúcu mapu mapcyklu

say timeleft  - vypíše zostávajúci čas do zmeny mapy

say thetime  - vypíše aktuálny čas

 

Menu príkazy

amxmodmenu  - zobrazí AMX Mod X menu

amx_cvarmenu  - zobrazí cvar menu

amx_mapmenu  - zobrazí menu pre zmenu mapy

amx_votemapmenu  - zobrazí menu pre votovanie máp

amx_kickmenu  - zobrazí kick menu

amx_banmenu  - zobrazí ban menu

amx_slapmenu  - zobrazí slap/slay menu

amx_teammenu  - zobrazí menu pre prehadzovanie hráčov medzi T a CT

  týmom

amx_clcmdmenu  - zobrazí menu klientskych príkazov

amx_restmenu  - zobrazí menu pre zakázanie/povolenie zbraní

amx_teleportmenu  - zobrazí teleport menu

amx_pausecfgmenu  - zobrazí menu pre spúšťanie a pauzovanie pluginov

amx_statscfgmenu  - zobrazí menu pre konfiguráciu štatistik

 

Ak ste admin a hráte na vašom servery tak vám aj pri plných právach nebudú fungovať príkazy ako – bot_add, sv_restartround 1, mp_autoteambalance 0/1... . Preto treba používať pred príkazmi príkaz - amx_rcon. Príkazy teda budú vypadať takto – amx_rcon sv_restartround 1, amx_rcon bot_add ... . Alebo zadáte rcon_password a potom dávate pred príkazy iba rcon.

 

Tento mód je freeware. Domovská stránka módu http://www.amxmodx.org. Tieto príkazy sú voľne 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář